نحوه عملکرد دستگاه قلب

نحوه عملکرد دستگاه قلب

دستگاه قلب یکی از پیچیده ترین دستگاه های بدن است که برای پمپاژ خون به تمامی اعضای بدن استفاده می شود. دستگاه قلب شامل چهار بخش اصلی است که شامل دو بطن، دو اتاق، سیستم عروقی و سیستم برقی می باشد. هنگامی که قلب بطن ها را به طور همزمان انقباض می دهد، خون از طریق ورودی های قلبی وارد بطن ها شده و سپس از طریق عروق خروجی به تمامی اعضای بدن پمپاژ می شود

نظرات

هیچ موردی یافت نشد

نظر خود را بنویسید

شما می توانید دیدگاه خود را در این بخش با ما در میان بگذارید.