اسکروتراپی واریس

اسکروتراپی واریس

اسکلروتراپی واریس یک روش پزشکی است که برای از بین بردن واریس و رگهای عنکبوتی استفاده می شود. اسکلروتراپی واریس، شامل تزریق محلول (محلول نمک) به طور مستقیم در ورید است. اسکلروتراپی از محلول تحریک کننده ای به نام اسکلروزانت استفاده می کند که مستقیماً به داخل رگ یا رگ لنفاوی تزریق می شود.

این محلول مخاط رگ را تحریک کرده و باعث ریزش و چسبیدن آن به هم و لخته شدن خون می شود. با گذشت زمان، رگ به بافت اسکار تبدیل می شود و دیگر قابل رویت نیست. اسکلروتراپی واریس یک روش کم تهاجمی است که رگهای واریسی و رگ های عنکبوتی را درمان می کند. اسکلروتراپی واریس علاوه بر کاهش ظاهر رگهای واریسی یا عنکبوتی، می تواند درد یا عوارض جانبی ناشی از آسیب دیدن رگ ها را نیز کاهش دهد.

همان طور که می دانید، واریس باعث خارش، درد، گرفتگی و تغییر رنگ می شود. رگهای واریسی در زنان بیشتر از مردان است، البته هر کسی می تواند به آنها مبتلا شود.اسکلروتراپی یکی از کم خطر ترین روش های درمان واریس و واریس عنکبوتی است.

در این مقاله، نگاهی به موارد استفاده از اسکلروتراپی، اینکه چه انتظاری از این روش درمانی داشته باشیم و همچنین در دوره نقاهت بعد از اسکلروتراپی واریس می انازیم.