درمان واریس سطحی و عمقی با تکنولوژی رادیوفرکوئنسی RF

درمان واریس سطحی و عمقی با تکنولوژی رادیوفرکوئنسی RF

منظور از رگ‌های واریسی، رگ‌هایی است که به طور غیرطبیعی بزرگ و برجسته‌اند و اغلب در پاها دیده می‌شوند. در حالت عادی، خون از طریق سرخرگ‌ها به پا می‌رود و از طریق سیاهرگ‌ها از پا به قلب بازمی‌گردد. سیاهرگ‌ها دارای دریچه‌های یک‌طرفه‌ای هستند که باعث می‌شود خون تنها از یک جهت جریان پیدا کند و در نتیجه بر خلاف گرانش زمین حرکت کرده و بالا برود. در صورتی که این دریچه‌ها ضعیف شده و گشاد شوند، خون در رگ‌ها تجمع پیدا می‌کند و نمی‌تواند بالا برود و در نتیجه دیواره‌ی  رگ اتساع پیدا می‌کند. روش از بین بردن رگ واریسی با اِندووِنوس یک روش کم‌تهاجمی برای درمان رگ‌های واریسی است که تحت هدایت تصاویر اولتراسوند انجام می‌شود. در این روش از لیزر یا امواج رادیوفرکوئنسی (rf) برای سوزاندن و بستن رگ استفاده می‌شود. منظور از سوزاندن رگ با امواج رادیو فرکانسی این است که با فرستادن این امواج، دیواره‌های رگ گرم می‌شوند تا جایی که حالت سوختگی پیدا می‌کنند و مانند بافت زخم می‌شوند. ایجاد بافت اضافه در این جای زخم نیز باعث بسته شدن رگ می‌شود. در این تکنیک به جای لیزر از امواج RF  استفاده می‌شود تا با اعمال گرما، دیواره‌ی رگ سوزانده شود که این کار اغلب موجب بسته شدن رگ در پا می‌شود.