طب سوزنی قلبی

طب سوزنی قلبی

اصطلاح کلی بیماری های قلبی یا بیماری عروق قلب به تنگی عروق خونی اطراف قلب اشاره دارد. با افزایش سن، احتمال بوجود آمدن پلاک های چربی در جریان خون افزایش یافته و خطر حمله قلبی و به دنبال آن سکته قلبی که 2 عامل اصلی مرگ و میر در ایالات متحده به حساب می آیند را افزایش می دهد. دیگر بیماری های قلبی عبارتند از بیماری عروق کرونر، ضربان نامنظم قلب (آریتمی)، عفونت قلب و نقص مادرزادی قلب.  هدف اولیه ما، بررسی مشکل فعلی شما، کاهش عوامل خطر و کمک به داشتن سبک زندگی مناسب برای جلوگیری از پیچیده تر شدن مشکل می باشد.

درمان موفقیت آمیز بیماری های قلبی

سابقه ارثی، فشار خون بالا، دیابت، مصرف دخانیات، چاقی، استرس شدید و عدم فعالیت فیزیکی از عوامل خطر در بروز بیماری های قلبی هستند. در برخی موارد، با استفاده همزمان از طب شرقی و غربی، بیمار شاهد بهترین نتیجه در درمان بیماری خود خواهد بود.

طی چندین سال اخیر در درمان بیماری قلبی به افراد زیادی کمک کرده ایم. اعصاب و عروق قلب می توانند قوی تر شده و سیستم قلبی- عروقی قوی تری را بوجود آورند، سیستم متابولیک در وضعیت بهینه قرار گرفته و تجمع پلاک های چربی در شریان ها را کاهش می دهد. همچنین جریان روان خون می تواند به واسطه کاهش عوامل استرس زای فیزیکی  و هیجانی به حالت اولیه خود احیا شود.