مشاوره جراحی و مادران باردار

مشاوره جراحی و مادران باردار

بارداری در مادران دارای بیماری قلبی باید با احتیاط و تحت نظر پزشکان متخصص انجام شود. چرا که این مادران در معرض خطر بیشتری هستند و به همین دلیل در هنگام بارداری باید به نکات بیشتری توجه کنند. ممکن است مادران دارای بیماری قلبی به طور ارثی یا مادرزادی دچار بیماری قلبی باشند. معمولا بارداری در این مادران پرخطر است و با عوارض زیادی همراه است. البته اگر مادران دارای بیماری قلبی، به طور مادرزادی این بیماری را داشته باشند و با عمل جراحی بهبود پیدا کرده باشند، پس جای نگرانی نیست و می توانند بارداری ایمن و بی خطری را تجربه کنند. البته بهتر است این کار زیر نظر پزشک انجام شود.