دستگاه هولتر فشار خون برای اندازه گیری طولانی مدّت فشار خون انجام می شود. در برخی موارد شرایط مشخّص است، به این صورت که:

1- عدد فشار خون بالا است و علایم بالینی، نوار قلب، اکو و آزمایشات نشانگر فشار خون بالا است. در این شرایط تشخیص فشار خون قطعی است و لازم است درمان شروع شود.

2- عدد فشار خون پایین است و علایم بیمار هم نشان دهنده فشار خون نیست. در این حالت هم تشخیص معلوم است و تشخیص فشار خون رد می شود.

برخی موارد وجود دارد که محل تناقض و شک است. به عنوان مثال اعداد فشار خون بالا است ولی علایم بالینی یا شواهد بیماری فشار خون دیده نمی شود یا برعکس، شواهد بالینی و آزمایشگاهی نشان دهنده فشار خون بالا هستند ولی اعداد فشار خون نرمال می باشند. در این موارد هست که برای اثبات یا ردّ فشار خون لازم است از اندازه گیری طولانی تر فشار خون و به ویژه در ساعاتی که فرد در منزل یا در خواب است، استفاده کرد. هولتر فشار خون این کار را انجام می دهد.

البتّه موارد دیگری هم هستند که لازم است از هولتر فشار خون استفاده کرد از جمله در زمانی که با مصرف داروی فشار خون همچنان اعداد بالا هستند یا برعکس بعد از شروع دارو شخص علایم افت فشار خون و علایم ضعف و بیحالی را تجربه می کند. همچنین در مواردی که پزشک تصمیم به تغییر دوز دارو یا قطع دارو می گیرد هم لازم است از هولتر 24 ساعته فشار خون استفاده کرد.